Eksempler på læringsforløb

Her får du beskrevet undervisningsforløb i forskellig detaljeringsgrad og for forskellige klassetrin og fag. De fleste af forløbene er opbygget med hele kompasprocesser eller teknikker fra Kompasset. Du kan se, hvilket klassetrin og fag processen har været gennemført med, men de fleste instruktioner kan bruges til andre klasser og fag. Brug eksemplerne direkte eller som inspiration til dit eget forløb.

Billedkunst mellemtrin
Dansk indskoling
Danskforløb indskoling
Håndværk og design mellemtrin
Idræt SFO indskoling
Idræt indskoling
Korte forløbsbeskrivelser alle trin
Matematik udskoling
Praktisk-musiske fag indskoling
Tværfagligt indskoling En ny ven
Tysk udskoling
UU mellemtrin mobiltelefoner