Projektbeskrivelse

Helsingør Kommune havde med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til almene Formaal iværksat et kompetenceløft af hele kommunens skolesystem. Målet var at styrke elevernes kompetencer inden for innovation, så de blev rustet til fremtidens job, Læs mere

Skoleledelse

Ledelse har været tænkt ind som et centralt spor i Boost-projektet. Forskning viser, at skoleledelse har væsentlig betydning for elevernes trivsel og læring. Og i en reformtid præget af mange forandringer bliver kravene til og betydningen af skoleledelsens større. Derfor Læs mere

Videoeksempler

Her finder du korte videoer med lærere og pædagoger, der gennemgår forløb eller teknikker fra Kompasset. Du kan se, hvilket klassetrin og fag processen har været gennemført med, men de fleste instruktioner kan bruges til andre klasser og fag. Nogle Læs mere