Følgeforskning

Der er allerede en del koncepter og litteratur, som undervisere kan tage udgangspunkt i, når de planlægger undervisning, der skal udvikle innovationskompetence.  Det er dog endnu ikke i en dansk folkeskolekontekst undersøgt, hvad eleverne selv oplever påvirker deres deltagelse i denne type undervisning, ligesom det heller ikke har været undersøgt, hvad der skaber betydning for elevernes deltagelse og hvorfor.

Det har forskere fra Metropol undersøgt som del af BOOST-projektet. Målet med forskningen har været at bidrage med viden om, hvordan innovationsdidaktiske greb skaber muligheder for elevernes faglige og sociale deltagelse i undervisningen.

Undersøgelsen har været kvalitativ og intervenerende, og bygger på observation af undervisning i indskoling, mellemtrin og udskoling, interviews med elever samt didaktiske udviklingssamtaler med undervisere. Herudover er foreløbige pointer blevet diskuteret og nuanceret med lærere og pædagoger på kursusdage i Helsingør igennem projektet.

Gennem undersøgelsen har forskerne fundet pejlemærker, som er centrale for elevernes oplevelse af, hvad der skaber gode deltagelsesmuligheder i undervisningen. På tværs af trin i folkeskolen udtrykker eleverne at det, at anvende sine kompetencer til at arbejde praktisk og konkret med at skabe værdi for nogen, er meget motiverende. De fortæller, at autentiske problemstillinger gør arbejdet og læreprocessens meningsfuld, når det samtidig forbindes til elevernes forudsætninger. Endelig vil eleverne, især de ældre, gerne have indflydelse på og lære om, hvordan man arbejder i teams, arbejder med mål, vurderingskriterier og deadlines.

Forskerne har efter didaktiske udviklingssamtaler med elevernes undervisere udformet tre anbefalinger, som kan styrke alle elevers deltagelse i innovativ undervisning:

  • Innovationsfremmende læringsmiljø, som handler om at bevare noget velkendt i det nyskabende. Fx at arbejde konkret og skabende med anvendelse af allerede tilegnede kompetencer, når eleverne skal lære at arbejde med innovative processer.
  • Innovation og designfaglighed i børnehøjde omhandler at innovation i form af undersøgende og iterative processer skal læres.  Her er det væsentligt at arbejde med brugerorienterede processer og udformning af konkrete løsninger.
  • Mål og tegn på læring og innovation, der drejer sig om at synliggøre mål og vurderingskriterier i dialog med eleverne. Det er væsentligt for elevernes muligheder for orientering i processen, eksplicit at skelne mellem faglige mål, innovationskompetencemål og mål for løsninger på det innovative arbejde.

Hent følgeforskningsrapporten og læs mere her.

Kontakt forskerne hvis du vil høre mere om resultaterne:

  • Bolette Kremmer Hansen, lektor på Professionshøjskolen Metropol – e-mail blha@phmetropol.dk – telefon 5163 2673
  • Stine Rahr Bruzelius, lektor på Professionshøjskolen Metropol – e-mail srbr@phmetropol.dk – telefon 2429 6503