Nærvær på nye måder

Sammen hver for sig

Nødundervisning kalder på et behov for at udvikle nye måder at være sammen på.

For lærere og for elever. Især i denne tid, hvor ingen har erfaringer at trække på, er det vigtigt at vi hurtigt får oparbejdet fora, hvor vi kan diskutere succeser og fejre vores fejl.

Vi anbefaler at man anvender GoogleMeet, Zoom eller andre lignende platforme.

Lærerne kan mødes i fagteamsamarbejde og klasseteams.

Lærere kan sætte et klassemøde op, hvor alle deltager – f.eks. til et fælles oplæg og herefter lave grupper, som eleverne efter oplægget kan mødes i, for at samarbejde om “dagens opgave”.

For de børn som ikke kan læse en lang forklaring på en opgave, som ikke har meget hjælp hjemmefra eller som har svært ved at forstå en opgavebeskrivelse, vil det være en fordel at få forklaret opgaver over eksempelvis hangout. Der kan de også stille spørgsmål, så de ikke sidder fast før de er kommet i gang.

 

Nærvær på nye måder

Overvej hvordan I som lærerteam kan understøtte nærvær på nye måder. Vi kan med fordel udnytte denne tid til at lære noget mere om vores elever, deres interesser og vilkår.

Det kan være opgaver, hvor de skal aflevere direkte til lærerne og opgaver hvor de deler billeder eller opgaver med hinanden.

F.eks.

Online-møder eller telefonsamtaler med nogle (eller alle) elever for at række ud og vise interesse for, hvordan de går og har det i denne tid.

Der er masser af muligheder for at dele andre ting, end det eleverne er vant til med hinanden. Overvej om det skal være på billedarkiv, ClassRoom eller på et online møde i GoogleMeet. Men her er et par bud på, hvilke typer opgaver man kan give eleverne.

  • Tag et billede af dig selv i hjemmeskolen
  • Vis dit kæledyr frem
  • Skriv dit navn i midten og tegn alle de ting, der interessere dig rundt om dit navn
  • Tegn dit hus (evt. i et målestoksforhold eller bygget i minecraft)
  • Lav en podcast via VoiceThread (skoletube.dk) og del det
  • Del din yndlingsopskrift

 

Nogle opgaver kan i højere grad lægge op til nærvær og samvær i familierne, som

  • lav en familie rekordbog
  • familiens yndlings-opskrifter