KOMPASSET

Kompasset er en af grundpillerne i Boost – Innovativ Skole i Helsingør. Det var et bevidst valg at hele skolesystemet – lærere, pædagoger og ledere samt politikere, embedsfolk, organisationer og skolebestyrelser – skulle arbejde ud fra den samme innovationsmodel for at have et fælles sprog og en fælles metode som basis for arbejdet med elevernes innovative kompetencer. Dette fælles udgangspunkt letter videndeling, debat og idéudveksling på den enkelte skole og på tværs af hele kommunen. Modellen er fleksibel, og det er gennem forløbet anbefalet, at skolerne ud fra viden om og erfaringer med Kompasset finder deres egen måde at anvende metoden på.