Danskfaglige ideer til nødundervisning

Se også danskkonsulentens hjemmeside: https://sites.google.com/g.helsingor.dk/dansk-helsingr/start

0. og 1. klasse

 • Tegn bogstaverne som sjove billeder, hvor bogstavet indgår i et billedet af en ting, som starter med bogstavet. Sådan her:
 • Send en fil med alle bogstaverne, og lad eleverne sortere dem i vokaler og konsonanter 
 • Bed forældrene spille stavelseskrig med børnene. Man tager et billedlotteri eller vendespil. Så deler man bunken i to lige store bunker- en til hver og spiller krig. Værdien af kortet er det antal stavelser ordet har, ex dukkevogn er 3. Søskende kan spille  med hinanden, og kammerater kan spille over hangout.
 • Lyt til en bog på e-reolen go med barnets unilogin. Bed eleven fortælle forældrene, hvad bogen handlede om.
 • Send et link med en alfabetsang til eleverne. Bed dem skrive alle bogstaverne op på et stykke papir. Derefter kan de prøve at finde ord, der starter med de forskellige bogstaver. 
 • Bed forældrene om at læse en bestemt bog fra e-reolen go højt for eleverne. Bagefter kan eleverne tegne handlingen i tre billeder. De fleste af dem vil også kunne børneskrive, hvad de har tegnet. De skal tegne starten, midten og slutningen af bogen.

Ude dansk

 • Tegn alfabetet på asfalten. Tal om bogstaverne og deres lyde. Giv eleverne hver deres bogstav, og bed dem finde noget i skolegården der starter med den lyd. Nogle bogstaver er sværere end andre.

2. og 3. klasse

 • Her er et link, som I kan tilgå via jeres chromebook. Her arbejder man med læsning af en selvvalgt bog. I skal hente opgaven og lave en kopi, derefter kan I dele den over google classroom, og oprette den som en opgave, hvor alle elever får en kopi at skrive i. Her arbejder eleven med læseforståelsesstrategier før, under og efter læsning og med ordafkodningsstrategier 

https://docs.google.com/document/d/175MA4lZp6hDja09BJ2ry8OKkU35JDA5xearmakfL8mA/edit?usp=sharing

 • Bed forældrene spille stavelseskrig med børnene. Man tager et billedlotteri eller vendespil. Så deler man bunken i to lige store bunker- en til hver og spiller krig. Værdien af kortet er det antal stavelser ordet har, ex dukkevogn er 3. Søskende kan spille  med hinanden, og kammerater kan spille over hangout.
 • Bed eleven lytte til en bog på e-reolen go. Bed eleven fortælle forældrene, hvad bogen handlede om. Bed eleven tegne det sted i bogen, som angiver “point of no return” altså der hvor alting forandres, og hvor der ingen vej er tilbage, og tage et billede med computeren og lægge det i jeres google classroom. Så kan de se hinandens billeder. Bed dem skrive med børneskrivning, hvorfor de valgte dette sted.
 • Find en bog på e-reolen go som børnene skal læse. Bed dem tegne handlingen på eksempelvis 6 billeder og skrive nedenunder, hvad de har tegnet
 • Skriv et brev eller en mail til et familiemedlem og send det. Skriv, hvordan det er at gå i skole hjemme.
 • Åbn et fælles dokument i jeres google classroom. Bed eleverne skrive, hvad de har lavet af lektier i dag. Lav makkerpar og bed dem skrive et brev til deres makker over Aula. 

Ude dansk:

 • Gi en historie: Fire elever arbejder sammen om et historieoplæg. De skiftes til at finde på og fortælle en bid af historien. Sæt et ur på mobiltelefonene og lad børnene fortælle 2 minutter hver. Tag tre til fire runder. Når de har fortalt historien på denne måde første gang skal de i fællesskab genfortælle historien sammen og derefter for læreren eller en anden gruppe. Eksempel på historieoplæg: En dreng/pige er på vej til skole, da han/hun pludselig hører en melodi, han/hun kan ikke se, hvor den kommer fra, men opdager i løbet af dagen at melodien ændrer sig efter, hvad han/hun fortager sig. Efter skole…

Stilladseret læsning uden makker.

Eleverne må ikke sidde tæt og makkerlæse i disse tider. Hvad gør man så. Herunder er et forslag. Man kan sagtens lave dette arbejde udendørs på tæpper i gården eller skoven.

 • Alle børnene sidder med deres frilæsningsbog hver for sig. Læreren gennemgår en læseforståelses-strategi (se nedenfor). Alle eleverne læser med den gennemgåede læseforståelses-strategi.
 • Læseforståelses-strategier:
 • Forforståelse: se på bogens forside, bagside og titel og på billederne inde i bogen. Hvad tror du din bog handler om, tegn, skriv eller overvej hvad du ved om emnet i forvejen.
 • Hukommelses-strategi: Når barnet har læst et opslag, vælger barnet det vigtigste ord på siden eller sammenfatter siden i et ord eller en sætning, og skriver det i hæftet
 • Forståelses-strategi: Når børnene har læst skal de tegne eller skrive hvad de har læst, som en slags opsummering
 • Elaborerings-strategi: Når børnene har læst skal de gætte/ skrive videre: Hvordan kunne historien fortsætte.

Husk altid at demonstrere, hvordan man gør. Vis med din egen bog, hvordan du gør og tænk højt undervejs, så børnene forstår tankerne bag, hvad du foretager dig.

mellemtrinnet

 • Her er et link, som I kan tilgå via jeres chromebook. Her arbejder man med læsning af en selvvalgt bog. I skal hente opgaven og lave en kopi, derefter kan I dele den over google classroom, og oprette den som en opgave, hvor alle elever får en kopi at skrive i. Her arbejder eleven med læseforståelsesstrategier før, under og efter læsning og med ordafkodningsstrategier 

 

Læseopgave

 • Fra midt på mellemtrinnet kan man lave en bogbento. Ideen er, at man læser en bog og i stedet for at lave en klassisk boganmeldelse, skal eleven så lave en slags insta boganmeldelse. De tager altså et billede med bogen og nogle ting de har fundet, som siger noget om bogens handling: Eksempelvis sådan her:
 • Skriv et brev eller en mail til et familiemedlem og send det. Skriv, hvordan det er at gå i skole hjemme.
 • Åbn et fælles dokument i jeres google classroom. Bed eleverne skrive, hvad de har lavet af lektier i dag. Lav makkerpar og bed dem skrive et brev til deres makker over Aula.

Ude dansk

Stilladseret læsning uden makker.

Eleverne må ikke sidde tæt og makkerlæse i disse tider. Hvad gør man så. Herunder er et forslag. Man kan sagtens lave dette arbejde udendørs på tæpper i gården eller skoven.

 • Alle børnene sidder med deres frilæsningsbog hver for sig. Læreren gennemgår en læseforståelses-strategi (se nedenfor). Alle eleverne læser med den gennemgåede læseforståelses-strategi.
 • Læseforståelses-strategier:
 • Forforståelse: se på bogens forside, bagside og titel og på billederne inde i bogen. Hvad tror du din bog handler om skriv eller overvej, hvad du ved om emnet i forvejen.
 • Hukommelses-strategi: Når barnet har læst et opslag, sammenfattes siden i et ord eller en sætning, og skrives i hæftet
 • Forståelses-strategi: Når børnene har læst skal de lave et resume af hvad de har læst.
 • Strukturerings-strategi: Når børnene har læst skal de lave et diagram over noget fra bogen. Det kan eksempelvis være et venne diagram, som viser hvordan karakterene i historien kender hinanden, eller et kort over hvor historien foregår og bevæger sig rundt.

Husk altid at demonstrere, hvordan man gør. Vis med din egen bog, hvordan du gør og tænk højt undervejs, så børnene forstår tankerne bag, hvad du foretager dig. Tag en strategi af gangen, og vær sikker på at børnene forstår den før du går videre med næste. Brug fx en uge hvor I bruger samme strategi hver dag. Når i starter på en ny strategi, kan I sagtens bruge den gamle også.