Nødundervisning

Her kan du finde hjælp til nødundervisning under Corona-krisen.

Du kan finde:

  • Videovejledninger til digital nødundervisning
  • Link til Naturcenter Nyruphus hjemmeside indeholdende ideer til natur og teknologi i nødundervisning, link til kommunens matematikside og link til kommunens it support hjemmeside
  • Kontaktinformation til din lokale fagkonsulent
  • Faglige ideer til ordblinde elevers nødundervisning
  • Danskfaglige ideer til nødundervisning af indskolings- og mellemtrinselever