Projektbeskrivelse

Helsingør Kommune havde med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til almene Formaal iværksat et kompetenceløft af hele kommunens skolesystem. Målet var at styrke elevernes kompetencer inden for innovation, så de blev rustet til fremtidens job, teknologier og globale udfordringer.

Projektet kaldte vi BOOST – Innovativ Skole i Helsingør (Boost). Boost var samtidig et svar på Folkeskolereformen, hvor målstyring er kommet på dagsordenen, og innovation indgår som en naturlig del af undervisningen i alle fag og på tværs af fag.

Boost handler om at styrke elevernes innovative kompetencer, og elever, lærere og pædagoger arbejder nu med innovation på alle Helsingør Kommunes skoler på alle trin og i alle fag. Projektet fremmer endvidere samarbejdet med erhvervsliv, foreninger og andre institutioner uden for skolens mure, så eleverne bruger deres viden i det omgivende samfund.

De innovative arbejdsformer tager udgangspunkt i Design to Improve Life Kompasset, som alle medarbejdere har modtaget kurser i at anvende. Der er udviklet en Underviserguide specielt til disse kurser. Guiden kan du finde her.

Som del af Boost er eleverne blevet stillet overfor tre ’Helsingør Design to Improve Life Udfordringer’. Her skabte alle elever i Helsingør Kommunes skoler i samme uge bæredygtige lokale løsninger på en global udfordring. Byrådet besluttede tre udfordringer:

Vinder af det første Battle i marts 2016 blev Velkomstkufferten fra 1.B på Byskolen – en løsning, som efterfølgende helt usædvanligt blev udstillet på New York Design Week.

En kommunal arbejdsgruppe er sammen med elever i gang med at implementere nogle af elevernes Boost-projekter i Helsingør Kommune. Mere om Udfordringer og Battles kan du finde her.

De første tre års aktiviteter er samlet i oversigten her:

Hovedparten af projektaktiviteterne er slut med udgangen af 2017, men indsatsen lever videre på skolerne i kommunen.

Det treårige forløb Boot – Innovativ Skole i Helsingør indeholdt en lang række aktiviteter fordelt på fire spor:

  1. Innovationssporet – uddannelse, udfordringer og Battles
  2. Opkvalificering til undervisningsfag
  3. Ledelsessporet – lederuddannelse (diplom), ledelsessparring, sammenkobling med andre kommunale initiativer
  4. Projektstøtteaktiviteter – introduktion af metoderne til organisationer, forvaltning, forældre, erhvervsliv og skoleledere. Henvisninger til Sommermøder, evaluering, følgeforskning