EVALUERING

Det nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) gennemfører evalueringen af BOOST-projektet. Evalueringen skal belyse om de ændringer, der forventes at ske på skolerne indtræder, og om projektet når sine mål.

Evalueringen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt det pædagogisk personale ad tre omgange. En baseline undersøgelse af hvad praksis var omkring innovation inden projektet gik i gang sommeren 2015, en midtvejsundersøgelse sommeren 2017 samt en afsluttende undersøgelse efter projektets afslutning sommeren 2018. Herudover analyseres relevant eksisterende kvantitativ data og der gennemføres interviews med elever fordelt på indskoling, mellemtrin og udskoling.

Resultater fra den afsluttende evaluering forventes offentliggjort efteråret 2018.