2020 Udfordringen

Udfordringen i 2020 er “Hack din verden“.

Udfordring i skoleåret 2019/2020

 

Produktkrav: En prototype

Der er ikke længere krav om plancher i præsentationen af løsningerne. Der er dog en forventning om, at grupperne i deres præsentation kommer omkring spørgsmålene, som tidligere var knyttet til plancherne, men læreren har mulighed for at indarbejde et særligt formkrav eller at lade eleverne vælge, hvordan de vil præsentere deres løsning.

For eleverne på 8. klassetrin skal der udarbejdes en forretningsplan for løsningen.

Der er et krav til alle – der skal være lavet en prototype af løsningen, og den vil blive vurderet håndværksmæssigt og teknologisk.

Da udfordringen er meget bred, er det vanskeligt at samle links med materiale til arbejdet. Herunder er dog et par forslag.

 

 

 

 

 

Links:

Disse links linker til sider vi ikke har databehandler aftaler med, og vi er derfor ikke ansvarlige for håndtering af person oplysninger, ligesom vi ikke er ansvarlige for indholdet, eller kan styre om det ændres. Det er derfor en god ide at se filmene helt igennem, før de vises til elever.

Life hacks: https://www.youtube.com/watch?v=oxp2rY4hyg0&feature=youtu.be

Hack en banan:https://www.ted.com/talks/jay_silver_hack_a_banana_make_a_keyboard

 

 

Earth Overshoot Day er den dato, hvor jordens befolkning har opbrugt de ressourcer, som jorden kan opbygge på et år https://www.overshootday.org/
FN’s verdensmål om bæredygtighed https://www.wwf.dk/wwfs_arbejde/verdensmaal/
Danmarks Naturfredningsforening om bæredygtighed https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/baeredygtighed/
EU’s klimapolitik http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/klimapolitik
Dansk energipolitik https://ens.dk/ansvarsomraader/energi-klimapolitik/fakta-om-dansk-energi-klimapolitik/dansk-energipolitik
Helsingør Kommunes klimapolitik https://www.helsingor.dk/media/7790138/vores_vej_-_klimapolitik.pdf
Skolen i virkeligheden https://skolenivirkeligheden.dk/helsingor
Innovativ skole.

Kommunens hjemmeside, hvor alt om udfordringen kommer til at ligge.

http://innovativskole.dk/

http://sustainable.dk/folkeskole/

https://concito.dk/klimaambassaden/klimaambassadens-tilbud

https://www.fh.dk/om-os/besoeg-os/skoler/om-walk-the-science

 

Forsyning Helsingør tilbyder rundvisninger. Man kan tilmelde sig via følgende link:

 

www.kortlink.dk/ukss

 

Lokale Ressource personer:

Skal du arbejde med følger af klimaforandringer, så kan du fx kontakte Camilla S. Andresen.

Når man kaster sig ud i sådan en opgave, kan det være en god ide, at man har en god forståelse af hvad klimaændringer egentlig er og hvorfor forskerne taler sig meget om dem. Jordens fortid har budt på både store og små klimaændringer, og når vi studerer disse, får vi en bedre forståelse for, hvordan klimaændringer påvirker os og hvor alvorligt det kan gå hen og blive.

Camilla S. Andresen er geolog og ved en masse om fortidens ændringer i klimaet. Hun arbejder dels med at forske i hvordan Indlandsisen reagerede på klimaændringer i fortiden (på Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelser), og dels på Naturcenter Nyruphus, hvor hun underviser folkeskoleelever i geologi.

I kan ringe til Camilla, hvis I har spørgsmål. I kan også aftale at besøge hende på Nyruphus, hvor hun kan holde et lille oplæg for jer om fortidens klima og give jer mulighed for at stille spørgsmål. Her kan I også se nærmere på sten og jord-aflejringer, og lære om hvordan disse hjælper os med at afsløre fortidens klimaændringer.

Kontakt Camilla på csa08@helsingor.dk eller på 2624 4497