2021 Udfordringen

Udfordringen i 2021 er “Lige muligheder for alle“.

 

Produktkrav: En prototype

Der er ikke længere krav om plancher i præsentationen af løsningerne.

Der er to krav til produktet – der skal være lavet en prototype af løsningen og den primære del af fremlæggelsen skal foregå live.

Da udfordringen er meget bred, er det vanskeligt at samle links med materiale til arbejdet. Herunder er dog et par forslag.

Designbrief

I dette skoleår vil udfordringen være “Lige muligheder for alle”.

 

Earth Overshoot Day er den dato, hvor jordens befolkning har opbrugt de ressourcer, som jorden kan opbygge på et år https://www.overshootday.org/
FN’s verdensmål om bæredygtighed https://www.wwf.dk/wwfs_arbejde/verdensmaal/
Danmarks Naturfredningsforening om bæredygtighed https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/baeredygtighed/
EU’s klimapolitik http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/klimapolitik
Dansk energipolitik https://ens.dk/ansvarsomraader/energi-klimapolitik/fakta-om-dansk-energi-klimapolitik/dansk-energipolitik
Helsingør Kommunes klimapolitik https://www.helsingor.dk/media/7790138/vores_vej_-_klimapolitik.pdf
Skolen i virkeligheden https://skolenivirkeligheden.dk/helsingor
Innovativ skole.

Kommunens hjemmeside, hvor alt om udfordringen kommer til at ligge.

http://innovativskole.dk/

http://sustainable.dk/folkeskole/

https://concito.dk/klimaambassaden/klimaambassadens-tilbud

https://www.fh.dk/om-os/besoeg-os/skoler/om-walk-the-science

 

Forsyning Helsingør tilbyder rundvisninger. Man kan tilmelde sig via følgende link:

 

www.kortlink.dk/ukss