2020 Udfordringen

Udfordringen i 2021 er “Lige muligheder for alle“.

 

Produktkrav: En prototype

Der er ikke længere krav om plancher i præsentationen af løsningerne.

Der er et krav til alle – der skal være lavet en prototype af løsningen.

Da udfordringen er meget bred, er det vanskeligt at samle links med materiale til arbejdet. Herunder er dog et par forslag.

Designbrief

I dette skoleår vil udfordringen være “Lige muligheder for alle”.

“Lige muligheder” kan gennemføres med teknologi, men kan også være et udtryk for, når man bruger en genstand på en anden måde, end den som genstanden er skabt til. Eksempelvis når man bruger en tom vinflaske som lysestage eller når børnene bruger en bøjle til at lave en hurtig Ipad holder med.

 

Omdrejningspunktet for udfordringen er udvalgte verdensmål.

 

I skoleåret 2020/2021 har eleverne valgt tre verdensmål ud. Man kan vælge i klasserne at lade eleverne arbejde med alle tre verdensmål, eller man kan vælge ét ud på forhånd.  Herunder kan I se de tre verdensmål og nogle af de tanker, eleverne har gjort sig i forbindelsen med udvælgelsen. Det er elevernes ord uden den store redigering.

 

Der afholdes ikke fælles battle i dette skoleår, men vi vil gerne kunne opsamle de bedste ideer og løsninger. Hvordan det kommer til at ske, kommer der mere information ud om senest d. 1. december.

 

De udvalgte verdensmål i skoleåret 2020/2021:

Verdensmål 5. Ligestilling mellem kønnene

 • Lige meget løn mellem mænd og kvinder.
 • Kvinder skal have lov til selv at bestemme over sig selv.
 • Både mænd og kvinder har lov til at bestemme sin ægtefælle.
 • Kvinder og mænd må præcis det samme.
 • Mænd skal selv bestemme om de vil være soldat.
 • Ikke forskel på job mellem kvinder og mænd.
 • Man kan selv vælge sin tro.
 • Er vi mennesker for egoistiske?

Eleverne vil gerne blive opmærksomme på at ændre den måde, vi taler til hinanden fx. Tag det som en mand, du spiller fodbold som en pige. De oplever, at både lærere og elever kan finde på at sige sådan til hinanden. De kunne godt tænke sig at få besøg af Sofie Linde eller en anden person, som kan inspirere os i den rigtige retning.

Verdensmål 7. Bæredygtig energi

Vi bruger rigtig meget energi – bl.a. strøm til el-biler og underholdning på mobil og computer. Hvis energien ikke er bæredygtig, så er det med til at forurene. Vi får meget energi fra vindmøller, men måske vi kan finde andre måder at få energi på. Målet er højaktuelt, også i Danmark, hvor bilparken står over for udskiftning. Elevernes brug af energi i det daglige skaber en tydelig forståelse. Målet spiller ind i både STEM og samfundsfag.

Eleverne vil gerne, som den nye generation, lære om bæredygtighed, og hvordan man udnytter det i sin dagligdag. Det kan godt virke lidt lige meget at gøre noget, fordi det er en så lille forskel lige nu og her… men på den lange bane kan det gøre en forskel.

Gøre opmærksom på at sortere skraldet korrekt- mere opmærksomhed på skrald på skolens område. Flere skraldedage.

Eleverne synes, at der snakkes meget om det, og hvordan det påvirker verden, som vi kender i dag. De vil gerne tale lidt mere om, hvad vi hver især kan gøre bedre for at gøre en forskel.

 

Mål 13. Klimaindsats.

Klima har i det sidste par år fået meget opmærksomhed. Mange børn og unge tænker ikke over de konsekvenser, klimaforandringer får for dem og deres fremtid.

 • Er vi mennesker for egoistiske?
 • Er der nok pant på plastic?
 • Er der nok skraldespande?
 • Er vi mennesker for dovne?
 • Er vi mennesker gode nok til at passe på jorden/naturen?
 • Fælder vi for mange træer?
 • Udleder vi for meget CO2?
 • Skal prisen på cigaretter sættes op?
 • Arbejder vi på det rigtige?
 • Lærer vi nok om klimaet?

 

 

Links:

Disse links linker til sider vi ikke har databehandler aftaler med, og vi er derfor ikke ansvarlige for håndtering af person oplysninger, ligesom vi ikke er ansvarlige for indholdet, eller kan styre om det ændres. Det er derfor en god ide at se filmene helt igennem, før de vises til elever.

Life hacks: https://www.youtube.com/watch?v=oxp2rY4hyg0&feature=youtu.be

Hack en banan:https://www.ted.com/talks/jay_silver_hack_a_banana_make_a_keyboard

 

 

Earth Overshoot Day er den dato, hvor jordens befolkning har opbrugt de ressourcer, som jorden kan opbygge på et år https://www.overshootday.org/
FN’s verdensmål om bæredygtighed https://www.wwf.dk/wwfs_arbejde/verdensmaal/
Danmarks Naturfredningsforening om bæredygtighed https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/baeredygtighed/
EU’s klimapolitik http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/klimapolitik
Dansk energipolitik https://ens.dk/ansvarsomraader/energi-klimapolitik/fakta-om-dansk-energi-klimapolitik/dansk-energipolitik
Helsingør Kommunes klimapolitik https://www.helsingor.dk/media/7790138/vores_vej_-_klimapolitik.pdf
Skolen i virkeligheden https://skolenivirkeligheden.dk/helsingor
Innovativ skole.

Kommunens hjemmeside, hvor alt om udfordringen kommer til at ligge.

http://innovativskole.dk/

http://sustainable.dk/folkeskole/

https://concito.dk/klimaambassaden/klimaambassadens-tilbud

https://www.fh.dk/om-os/besoeg-os/skoler/om-walk-the-science

 

Forsyning Helsingør tilbyder rundvisninger. Man kan tilmelde sig via følgende link:

 

www.kortlink.dk/ukss

 

Lokale Ressource personer:

Skal du arbejde med følger af klimaforandringer, så kan du fx kontakte Camilla S. Andresen.

Når man kaster sig ud i sådan en opgave, kan det være en god ide, at man har en god forståelse af hvad klimaændringer egentlig er og hvorfor forskerne taler sig meget om dem. Jordens fortid har budt på både store og små klimaændringer, og når vi studerer disse, får vi en bedre forståelse for, hvordan klimaændringer påvirker os og hvor alvorligt det kan gå hen og blive.

Camilla S. Andresen er geolog og ved en masse om fortidens ændringer i klimaet. Hun arbejder dels med at forske i hvordan Indlandsisen reagerede på klimaændringer i fortiden (på Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelser), og dels på Naturcenter Nyruphus, hvor hun underviser folkeskoleelever i geologi.

I kan ringe til Camilla, hvis I har spørgsmål. I kan også aftale at besøge hende på Nyruphus, hvor hun kan holde et lille oplæg for jer om fortidens klima og give jer mulighed for at stille spørgsmål. Her kan I også se nærmere på sten og jord-aflejringer, og lære om hvordan disse hjælper os med at afsløre fortidens klimaændringer.

Kontakt Camilla på csa08@helsingor.dk eller på 2624 4497