First Lego League

I Helsingør kommune arbejder alle elever fra 7. klasse med First Lego League. Helsingør har sin egen regionale finale, som er åben for klasser fra alle kommunens folkeskoler.

First Lego League er et internationalt undervisningstilbud, som lægger op til at arbejde Innovativt, entreprenant og med teknologi. Der arbejdes i 8 uger op til en finaledag, hvor klasserne repræsenteres af et hold.

Der arbejdes med konstruering og programmering af en robot, med udgangspunkt i Lego Mindstorms. Robotten skal løse en række opgaver på en bane bygget af lego.

Der arbejdes Innovativt med at løse et selvvalgt problem under årets udfordring. Dette skal munde ud i en præsentation af problemet, en løsning og en plan for hvordan løsningen kunne blive til virkelighed.

Der arbejdes entreprenant med at skabe opmærksomhed på gruppen og på gruppens løsning af problemet.

Hvert år sendes det hold, som har klaret sig bedst på konkurrencedagen, til Norge, hvor de deltager i den skandinaviske finale.