Undervisningskompetence

Med folkeskolereformen er det besluttet, at lærere i folkeskolen senest i år 2020 skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i.

For at nå dette mål om fuld kompetencedækning er en række lærere fra Helsingør kommune derfor blevet opkvalificeret med undervisningsfag (tidligere ’linjefag’). Denne opkvalificering er sket løbende igennem projektperioden og vil fortsætte frem mod år 2020.