Faglige ideer til ordblinde elevers nødundervisning

De Ordblinde elever

De ordblinde elever er især udfordret i dansk og i sprogfagene men også i det hele taget ved skriveopgaver og læseopgaver, de har meget hjælp af at få alting digitalt, således at app-writer kan læse højt for dem og hjælpe dem med stavningen. Vær dog opmærksomme på, at et billede taget med en telefon af en fysiktekst ikke nødvendigvis er læsbart med app-writer. Derfor skal I bruge tekster, som ligger i Nota, eller som kan tilgås digitalt, eksempelvis portalerne.

Sprogundervisningen

Når det kommer til sprogundervisningen, er opgaverne på eksempelvis Grammatip og andre udfyldningssider ofte meget svære for eleverne. Mange af de ordblinde elever har et mindre ordforråd på fremmedsproget end deres kammerater, og når vi så tilmed beder dem om at være skriftlige, bliver det ekstra svært. En mulighed her er at give eleverne opgaver, hvor de skal tale engelsk. Når de rammer mellemtrinnet, kan de lave hangouts i google med kammerater og arbejde med kommunikative opgaver godt understøttet af ordforråd og forklaringer. Som eksempelvis understående håndholdte version:

Ideen her er, at to børn farver hver sin tegning, og derefter mødes over eksempelvis hangouts, og så fortæller hinanden på fremmedsproget, hvilken farve bedstemors kjole er osv. Den som lytter farver en ny udgave af samme tegning, og så kan man bagefter sammenligne. I denne opgave træner man farver, tøj og familie ordforråd. Børnene kan sagtens selv tegne tegningen op, hvis de ikke har adgang til en printer.

Youtube og sprogundervisning

Der er også god hjemme undervisning at hente på youtube i form af små film om eksempelvis Muzzy in gondoland, som er didaktiseredet. Godt nok i 80-erne, men why fix what isn`t broken. Her er første afsnit:  https://www.youtube.com/watch?v=MQTyuWYEdGk

Man kan efterfølgende lade eleverne skrive eller indtale i et docs dokument, de ord de kan huske, og eksempelvis bede dem indtale ord der handler om tidsangivelser, mad ord, kongelige titler, tal eller hvad I ellers kan finde på derinde.

Også Gurli Gris er ganske udmærket på engelsk og tysk. Gurli Gris er udviklet til små børn, og er derfor meget velartikuleret, så det er let at forstå, og mængden af sprog er rimelig. Serien er godt nok målrettet yngre børn, men den er faktisk meget sjov, hvis man er lidt åben for de fjollede ting, der er med.

Afsnit på engelsk her Peppa Pig: https://www.youtube.com/watch?v=QFdLgfy63cc

Afsnit på tysk her Peppa Wutz: https://www.youtube.com/watch?v=sPmpWaE5zNI

Vigtigt ved brug af youtube:

Når i beder eleverne gå på youtube, bør det altid være med et direkte link, som de tre vedhæftet ovenfor, og I bør altid have screenet hele klippet, nogen gange gemmer der sig ting indenunder. Det er også vigtigt, at I skriver til eleverne, at de ikke må logge ind på youtube.

Mundtlighed

Eleverne kan så bagefter indtale nogle af de ord, de er stødt på i et google docs via appwriter. Det gør man ved at åbne docs og åbne appwriter.

Dernæst klikker man på appwriter ikonet, og vælger tale til tekst.

Så popper dette billede op:

Husk at skifte sprog til målsproget. Når man klikker på mikrofonen, kan man indtale (microfonsymbolet vil være rød, når man indtaler). Man stopper ved at klikke på mikrofonen igen. Efterfølgende markerer man et sted i docs, hvor man vil indsætte lydfilen, og klikker indsæt i dette vindue (indsæt skal være blå for at være aktiv).

Nu kan man dele dokumentet med sin lærer, og på den måde aflevere mundtligt.

De kan også indtale et kort resume af filmen, måske skal det være på dansk.

Når i eksempelvis anvender google til at skrive sammen de store klasser, kan I også opfordre de ordblinde elever til at indtale som beskrevet ovenfor. Det er et godt alternativ til at skrive på fremmedsprog i et fælles dokument, hvor der er alt for stor risiko for at blamere sig overfor kammeraterne.

Dansk og læsning

Denne tid er også en mulighed for at lade de ordblinde elever arbejde direkte med ordafkodning og læseforståelse. Der sidder ikke andre elever omkring dem, som opdager, at de laver noget andet end resten af klassen, så det er let at give dem målrettede opgaver. Men husk at forklare dem, at de ikke skal lave det samme som resten af klassen også, så de ikke får en ekstra arbejdsbyrde, men derimod en målrettet én.

Her er link til en opgave i docs, som handler om læseforståelse og ordafkodning. Den kan bruges med alle tekster og eksempelvis gerne elevens frilæsning. I skal lave en kopi af den før i sender den til eleverne over google classroom, ellers får I skrevet i originalen. Man laver en kopi af filen ved at gå i ”fil” og vælge ”lav en kopi”.

https://docs.google.com/document/d/175MA4lZp6hDja09BJ2ry8OKkU35JDA5xearmakfL8mA/edit?usp=sharing