Priser og vurderingsskema

 

 

Oversigt over priser ved Battle 2019

 

Årets priser

Der kåres 5 vinderhold fordelt på følgende kategorier:

Innovation: Der uddeles to priser i denne kategori. Vinderne er de hold, der har udfærdiget de bedste løsninger på årets udfordring. Første præmien i denne kategori er den overordnede vinder af konkurrencen.

Årets vindere kåres af dommerpanelet. Alle dommere anvender vurderingsskemaet, som er udgangspunktet for det endelig valg af vinderhold. Der er tale om en samlet vurdering, hvor alle elementer fra vurderingsskemaet er medtaget. Dog er point i forhold til innovation og værdiskabelse ganget med tre.

 

Kommunikation: Der uddeles én pris i denne kategori. Der lægges vægt på holdenes evne til at kommunikere på plancher og ved pitch.

Årets vinder kåres af særligt udvalgte dommere.

 

Håndværkspris: Der uddeles én pris i denne kategori. Håndværkspisen gives til det hold, der har lavet den bedste håndværksmæssige mock-up. Dommerne ser blandt andet efter finish, materialevalg og udførelse.

Årets vinder kåres af særligt udvalgte dommere.

 

Publikumprisen: Publikum kårer vinderen i denne kategori.

Alle hold får udleveret 10 hjerter, som fungerer som stemmesedler.

 

 

Vurderingsskema – udfordring

vurderingsskema til battle  word-dokument

Kriterier 0-2 points Manglende målopfyldelse 3-5 points

Lille grad af målopfyldelse

6-8 points

Høj grad af målopfyldelse

9-10 points

Meget høj grad af målopfyldelse

 

Points
 

Definition af udfordring – er udfordringen klar og afgrænset?

 

 

Ingen defineret udfordring.

 

Noget uklar udfordring.

 

Tydelig defineret udfordring, men uklar afgrænsning.

 

Helt tydelig udfordring og godt afgrænset.

 

Brugerbeskrivelse

 

Ingen definition af bruger.

 

 

Noget uklar definition af bruger.

 

 

Defineret bruger.

 

Helt tydelig definition af bruger.

 

Analyse og forståelse af udfordringen

 

 

Ingen analyse.

 

Nogen analyse. Begrænset forståelse af udfordringen.

 

God analyse. God forståelse af udfordringen.

 

God dybdeanalyse.

 

Innovation

 

Ingen grad af nyskabelse/brug af eksisterende løsning.

 

Lille grad af nyskabelse/mindre forbedring af eksisterende løsning.

 

 

Nyskabende løsning/forbedring af eksisterende løsning

 

Nyskabende/forbedret løsning på udfordring

 

 

Værdiskabelse

 

Ingen grad af værdiskabelse for brugerne.

 

 

Lille grad af værdiskabelse for brugerne.

 

Høj grad af værdiskabelse for brugerne.

 

Meget høj grad af værdiskabelse for brugerne.

 

Mock-up/prototype

 

 

Der er ikke lavet en mock-up.

 

 

Mock-up’en viser løsningen delvist.

 

Mock-up’en viser hele løsningen.

 

Mock-up’en er en prototype af løsningen.

 

 

Plancher

 

 

Der er ikke lavet 3/ 4 plancher.

 

Plancher besvarer kun de vejledende spørgsmål delvist. Plancherne virker ufuldstændige.

 

Plancherne besvarer de vejledende spørgsmål.

 

Plancherne besvarer de vejledende spørgsmål. Plancherne er illustrative, tydelige og velkomponerede.

 

 

Pitch

 

Dårligt forberedt. Manglende organisering og præsentation.

 

Ikke særligt engagerende præsentation. Delvist manglende organisering og/eller forberedelse.

 

En god præsentation, som engagerer. Tydelig organisering og godt forberedt.

 

Meget engagerende og kreativ præsentation. Tydelig organisering og meget godt forberedt.

 

 

Teknologi

 

 

Der er ikke anvendt teknologi i løsningen.

 

 

I løsningen indgår anvendt teknologi, men elevernes forståelse af teknologien er mangelfuld eller teknologien er ikke relevant for løsningen.

 

 

Der er lavet en prototype af løsningen, hvori der indgår anvendt teknologi som eleverne selv har programmeret/ designet.

 

Der er lavet en prototype på løsningen, som hænger sammen med teknologien og eleverne kan argumentere for valg og fravalg i programmering og design. Løsningen er funktionel.

 

 

 

Kun for udskolingshold – 7. – 9. klasse

 

 

Fra idé til virkelighed

 

 

Der er ikke udarbejdet en forretningsplan.

 

Der findes en plan, men den er meget mangelfuld. Ikke realistisk.

 

En noget mangelfuld plan for realisering.

 

God planlægning og en gennemtænkt forretningsplan foreligger.