Fagkonsulenterne

PLC, de praktisk musiske fag og kultursamarbejde

Kontakt Anne-Mette Hermansen: Enten på mail amh33@helsingør.dk, tlf. på 25313319

 • Vejledning i at finde klassesæt og andre materialer i Fællessamlingen https://surf.cicero-suite.com/institution/FBS-217003 og vejledning i valg af materialer til Læseleg.
 • Indkøb af klassesæt og kontakt til de forskellige danske forlag af læringsmaterialer – både analoge og digitale.
 • Anbefaling af bøger som klassesæt fra CFU og egnede kortfilm fra Filmcentralen.
 • Kontakt til kulturinstitutioner, Kulturens børn og den lokale del af Skoletjenesten https://skoletjenesten.dk/helsingor
 • Vejledning og faglige eftermiddage i de praktisk musiske fag, særligt håndværk og design og billedkunst. Tilmelding til lokal faggruppe kan ske hos nedenstående.

 

Matematik

Send en mail til Mette Thompson på mmt08@helsingor.dk Eller ring på 25312757 Eller skriv og aftal møder over skype, google, meet eller hangout

 • Ideer og sparring på åbne og undersøgende nødundervisningsopgaver
 • Differentiering af nødundervisningsopgaver for både højt- og lavtflyvende elever
 • Konkrete undervisningsforløb på diverse portaler
 • Overvejelser angående opgivelser i forbindelse med eksamenerne
 • Udarbejdelsen af mundtlige prøveoplæg
 • Afholdelse af fagteammøder via Google Meet

 

Dansk og sproglig udvikling

Signe Thorius kan kontaktes via mail sit08@helsingor.dk 

Eller på 25313326. Du kan skrive og aftale møder over Google Meet, hangout eller skype.

 •  Ideer til bogstavarbejde
 • Læseforløb og læseaktiviteter
 • Skriveforløb og skriveaktiviteter
 • Læseleg
 • Dansk som andetsprogsaktiviteter
 • Ordblinde elever
 • Micro:Bits og FIRST LEGO League
 • Ideer til nødundervisning i dansk

 

Naturfag

Kontakt Søren på   sorra@helsingor.dk eller på 4186 8333

Du kan også kontakte Søren via Google Meet/Skype

 • Ideer og sparring på åbne og undersøgende læringsaktiviteter
 • Differentiering af nødundervisningsopgaver, så alle elevers læring tilgodeses
 • Hvor findes de gode læringsaktiviteter henne, og hvilke læringsportaler kan anbefales?
 • Overvejelser angående opgivelser i forbindelse med eksamenerne
 • Udarbejdelse af mundtlige prøveoplæg
 • Afholdelse af fagteammøder via Google Meet eller Skype

 

Pædagogisk IT

Send en mail til Mikkel Olsen på mio08@helsingor.dk 

Beskriv din udfordring tydeligt og skriv info: navn, skole/afdeling og telefonnr. på, så bliver du kontaktet af Mikkel, når han har undersøgt sagen og har et godt bud på en løsning/vejledning.

 • Råd og vejledning til brug af Meebook, Aula, Unilogin og kernetjenester i G-suite
 • Formidling til support på ovenstående tjenester
 • Spørgsmål angående undervisningssoftware af forskellig art